اخبار

شيوه نامه تنظيم مقاله و پوستر همايش ...

ادامه مطلب

اولین نشست مدیران اجرایی همایش ملی تقریب مذاهب در اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری برگزار گردید. ...

ادامه مطلب

همايش تقريب مذاهب اسلامي در انديشه هاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري ساعت 8 صبح روز 29 آذرماه در سالن پيامبر اعظم (ص) استانداري مركزي برگزار خواهد گرديد. ...

ادامه مطلب

مقالات پذيرفته شده در همايش

ليست مقالات پذيرفته شده از اين قسمت قابل دانلود مي باشد.

 

جزئیات بیشتر

معرفی همایش

جهان اسلام به علت جنگهای مذهبی که خود به دلائل متعدد داخلی و خارجی باز می گردد، امروزه شرائط بغرنجی را تجربه می کند. لذا مباحثی چون تقریب مذاهب که هدف آن نزدیک سازی و آشتی بین مذاهب اسلامی است، حائز اهمیت بسزایی است. علاوه بر این بی تردید اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در این زمینه از وثاقت و اعتبار خاصی برخوردار است که می تواند رهگشای اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه  باشد.  همایش در صدد است به تبیین علمی این موضوع بپردازد

 

كروكي محل برگزاري همايش

لازم به ذكر است از محل ترمينال شهرستان اراك
از راس ساعت 7 صبح به سمت محل برگزاري همايش سرويس اياب و ذهاب موجود مي باشد.

جدول زمان و مكان ارائه مقالات بصورت شفاهي

      
جزئیات بیشتر

محورهای همایش

    محورهای قرآنی

الف. گفتمان تقریب با الهام از آیات قرآن کریم

ب. راهکارهای عملی نمودن تقریب بین مذاهب اسلامی با استفاده از معارف قرآنی

ج. عوامل تهدیدکننده‌ی تقریب مذاهب اسلامی از دیدگاه قرآن کریم

محورهای کلامی

الف. ضرورت تقريب مذاهب، چالشها و موانع

ب. تقریب بین مذاهب با حفظ اعتقادات اصیل اسلامی

    محورهای فقهی

الف. تقريب مذاهب در فقه اماميه؛ با تاكيد بر انديشه‌هاي فقهي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

ب. مقايسه‌ی مباني فقهي تقريب مذاهب در منابع اهل سنت با مباني فقهي حضرت امام (ره)

ج.مقايسه‌ی مباني فقهي تقريب مذاهب و مباني فقهي تكفير در اندیشه‌ی‌‌حضرت امام (ره)

د. مقايسه‌ی مباني فقهي تقريب و تكفير در آرای فقهي اهل سنت با انديشه‌ی حضرت امام (ره)

  محورهای اجتماعی

الف. نقش مردم و امت اسلامي در تقريب مذاهب اسلامي از نگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

ب. نقش علما و انديشمندان جهان اسلام در تقريب مذاهب اسلامي

ج. نقش دانشگاه‌هاي جهان اسلام در تقريب مذاهب اسلامي

د. عرصه‌هاي مختلف تقريب از دیدگاه حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری

هـ. دستاوردهای رهبری حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری در عرصه‌ی تقريب مذاهب

و. روش‌هاي ايجاد تقریب از منظر امام خمينی(ره) و مقام معظم رهبری

محورهای سیاسی

الف. آثار منطقه‌اي و جهاني تقريب مذاهب بر قدرت جهان اسلام

ب. بيداري اسلامي، همگرايي يا واگرائي مذاهب اسلامي

ج. تقريب مذاهب؛ با تاكيد بر نقاط اشتراک در جهان اسلام

د. تعامل با مخالفان مذهبي در سيره و سخنان حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری

هـ. دیدگاه‌های حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری در رابطه با دولت‌هاي اسلامي

محورهای تاریخی

الف. سابقه‌ی تاريخي تقريب مذاهب اسلامي؛ با تاكيد بر انديشه‌هاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

ب. مولفه‌هاي تقريب مذاهب در انديشه‌هاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

ج. راهكارهاي تقريب بين مذاهب اسلامی در اندیشه‌ی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری

د. گزارش و بررسي ديدگاه‌هاي علما و دانشمندان درباره تقریب اندیشی حضرت امام خميني (ره)